ලේඛක ශක්තික සත්කුමාර නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවක්

Tuesday, June 18, 2019 0 Comments


පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ සම්මානනීය ලේඛක ශක්තික සත්කුමාර නිදහස් කරන්නැයි ඉල්ලා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News