අමිත් වීරසිංහ ඇප මත නිදහස්

Tuesday, June 04, 2019 0 Comments


පසුගිය දිනවල ඇතිවූ ජාතිවාදී ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් මහසොහොන් බලකායේ ප්‍රධානී අමිත් වීරසිංහ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News