මංගල-රාජිත-චතුරට ගම්පහ පන්සල් තහනම්

Wednesday, June 05, 2019 0 Comments

අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකු විසින් මහා සංඝරත්නයට නින්දා අපහාස වන ලෙසින් ප්‍රකාශ කළ බැවින් විශේෂයෙන්ම එවැනි ප්‍රකාශයක් කළ අමාත්‍යවරුන් වන මංගල සමරවිර රාජිත සේනාරත්න මෙන්ම චතුර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News