දියණියටත් බෑනාටත් හදාදුන් නිවෙසේ ගඩොල් ඉල්ලා මවක් පොලිසියේ

Wednesday, June 19, 2019 0 Comments

දියණියගේත් බෑනාගේත් දිගය අවසන් යැයි පවසමින් ඔවුන්ට ජීවත්ව සිටීමට තනාදුන් නිශ්චසේ ගඩොල් ගලවා දෙන ලෙස ඉල්ලා කාන්තාවක් පසුගියදා කෑගල්ල මූලස්ථාන පොලිසියේ විවිධ පැමිණිලි අංශයේ සහාය පැතු බව ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක චන්ද්‍රසේකාර මහතා පැවැසීය.මෙලෙස කෑගල්ල මූලස්ථාන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News