කල් ඉතුක් වූ ළදරු 'පැම්පස් ' ජාවාරමක්

Tuesday, June 18, 2019 0 Comments

කල් ඉකුත් වූ හා ඇසුරුම් භාවිතයට නුසුදුසු තත්වයේ තිබෙන කුඩා දරුවන්ගේ සනීපාරක්ෂක තුවා (Pampers) නැවත නව අසුරන තුළ ව්‍යාජ ලෙස අසුරා වෙළඳපොළ වෙත යවන මහා පරිමාණ ජාවාරමක් කොටු කර ගැනීමට පාරිභෝගික අධිකාරිය ඊයේ (17) සමත් විය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News