බිරිදගේ පහරදීමකින් සැමියා නිවස තුලදීම මියයයි

Sunday, June 09, 2019 0 Comments


සිය නිවස තුලදී බිරිදගේ පහර කෑමට ලක්ව සැමියා මියගිය සිද්ධියක් සම්බන්ධව පරික්ෂන ආරම්භ කල බව වටවල පොලිසිය පවසයී.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News