විෂමතා ඉවතට ජූලි සිට විශ්‍රාම වැටුප් ඉහළට

Monday, June 17, 2019 0 Comments

2019 අයවැය මගින් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා යෝජනා කළ විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම ජූලි මස සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දන්වා සිටියි. ඒ අනුව 2015.12.31ට පෙර විශ්‍රාම ලැබූ 500,000කට පමණ මෙම විශ්‍රාම වැටුප් වැඩි වීමේ වාසිය හිමි වේ. එහිදී
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News