කැන්සර් එකින් පස්සෙ අම්මගෙ ජීවිතය වෙනස් වුණා - චිත්‍රා වාකිෂ්ඨ මහත්මියගේ පුතු කියන කතාව

Friday, June 14, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/06/chithra-wakishta-son-speaks.html#more
සුගියදා අප අතරින් සමුගත් ප්‍රවීණ නිළි චිත්‍රා වාකිෂ්ඨ මහත්මියගේ අවසන් කටයුතු වලින් පසුව ස්වාධීන රුපවාහිනී සේවා ආයතනයේ සේවය කරන ඇගේ පුත් ප්‍රාණ් වාකිෂ්ඨ අප
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News