දිස්ත්‍රික්ක පහක ඩෙංගු අවදානමක්

Friday, June 07, 2019 0 Comments


පවතින වර්ෂාවත් සමහ දිස්ත්‍රික්ක 05ක ඩෙංගු පැතිරයෑමේ අවදානමක් ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News