ගල්කිස්ස-වැල්ලවත්ත වෙරළ තීරයේ කළු පැහති තෙල් තට්ටුවක්

Monday, June 03, 2019 0 Comments

ගල්කිස්ස සිට වැල්ලවත්ත දක්වා වූ මුහුදේ පාවෙමින් තිබු කළු පැහැති තෙල් තට්ටුවක් හේතුවෙන් විශාල පිරිසක් අපහසුතාවට පත් වූහ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News