කුරීරු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසු කම්පනයට පත් වූ පුංචි පැටවුන්ගේ සංවේදී කතාව

Saturday, June 08, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News