කොළඹ අවට සංචාරක ආකර්ෂණයට රාත්‍රී සමාජ ශාලා තවත් ආරම්භ කළ යුතුයි-ඇමති ජෝන්

Monday, June 17, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/06/john-amaratunga-speaks.html#more
ශ්‍රී ලංකාවේ හෝටල තුළ රාත්‍රී සමාජ ශාලා ආරම්භ කළ  යුතු බවත්, ඒ හරහා තරුණ සංචාරකයන් ලංකාවට ආකර්ෂණය කරගත හැකි බවත් සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවී හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග පවසා තිබේ.
ඔහු මේ බව පවසා ඇත්තේ,
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News