නඩුව කැඳවූ පසු අසනීප නිසා සිංගප්පූරු යන බව මහින්දානන්දත් දන්වලා

Tuesday, June 04, 2019 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් කම්කරු කොංග්‍රසය නම් වෘත්තීය සමිතියට අයත් රුපියල් ලක්ෂ 39ක මුදලක් සාවද්‍ය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News