වැරදි සංකේත සහිත දෝණිගේ අත්වැසුම අයිසීසීය තහනම් කරයි

Sunday, June 09, 2019 0 Comments

ඉන්දිය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කඩුලු රකින ක්‍රිඩක මහේන්ද්‍ර සිං දෝණිගේ අත්වැසුමේ සටහන් කර ඇති සලකුණ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News