පාපුවරුව කඩාවැටී ලංගම බසයේ ගිය දෙදෙනෙකු මරුට

Monday, June 10, 2019 0 Comments

කොළඹ සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය වෙමින් පැවති
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News