පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයාව රංජිත් නම් කරයි

Sunday, June 09, 2019 0 Comments


ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බවත්, වෙනත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News