කොළඹ මහ පාසලක් ළඟ ඇවිදින මත්පෙති ගබඩාවක්

Thursday, June 06, 2019 0 Comments

පාසල් සිසුන්ට අලෙවි කිරීම සඳහා ඖෂධ පෙති 2180 ක් ළග තබාගෙන සිටී පුද්ගලයකු කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පාසලක් ආසන්නයේ ගැවසමින් සිටියදී අත්අඩංගුවට ගත් බව කොළඹ සුරාබදු විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකකය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News