පන්තියේ පළවෙනියා වුණු සක්විති රණසිංහ ගැන ඔබ නොදත් කතාව

Wednesday, June 12, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News