මෛත්‍රී මෝදි එක්ක චීන බඩු ගැන කරපු කතාව (සඳුදා කාටූන්)

Monday, June 10, 2019 0 Comments


  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News