සමාජ මාධ්‍යයෙන් බොරු පැතුරුවයි 90ක් හඳුනා ගනියි

Tuesday, June 04, 2019 0 Comments


සමාජය බිය ගැන්වීමට හා ජාතීන් අතර ගැටලු ඇති කිරීම අරමුණු කරගෙන සමාජ ජාලා හරහා කටකතා සහ අසත්‍ය ප්‍රචාර පැතිර වීමේ සිදුවීම් 90ක් මේ වන විට පොලිස් මූලස්ථානයට වාර්තා වී ඇති බවත් එම සිදුවීම් හා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News