ඇමති හරීන් 5G කුටියේ දී VR ක්‍රමයට ක්‍රිකට් ගහයි

Thursday, June 13, 2019 0 Comments


මේ දවස්වල පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කරන්නට තිබුණු තරග දෙක වැස්ස
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News