ලීමෝල් – වඩුමඩු තහනම් කරනවා – වෙනත් රැකියා සොයාගන්න වසර 5ක කාලයක් දෙනවා

Thursday, June 06, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/06/5-maithri-timber-ban.html#more
ස් කැපීම සඳහා පිටරටින් මැෂින් ගෙන ඒම සම්පුර්ණයෙන් තහනම් කරන බවත් ලීමෝල් හා වඩු මඩු ද තහනමට ලක්කරන්නට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවත් ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News