බංග්ලාදේශ තරගෙත් වැස්සට සමවේ - ලංකාව දැන් 5

Tuesday, June 11, 2019 0 Comments


අද දින එංගලන්තයේ බ්‍රිස්ටල්හි පැවත්වීමට නියමිතවූ ශ්‍රී ලංකාව හා බංග්ලදේහය අතර තරගය වර්ෂාව බාධා   Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News