වසර 48,000කට පෙර පාහියංගල මානවයන් සහල් භාවිත කළ බවට සාධක

Thursday, June 06, 2019 0 Comments


වසර හතළිස් අට දහසකට (48,000) පෙර මෙරට ජීවත් වූ මානවයන් සහල් පරිභෝජනය කර ඇති බවට සාක්ෂි රැසක් පාහියන්ගල ලෙන ආශ්‍රිතව සිදු කළ පරික්ෂණයකින් අනාවරණය වූ බව කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ටී.ආර්. ප්‍රේමතිලක මහතා පැවසීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News