බිරියගේ මුල් විවාහයේ දියණිය කෙලසු බාප්පා අවුරුදු 45 කට හිරේ

Thursday, June 06, 2019 0 Comments

තම බිරියගේ පළමු විවාහයේ දාහතර හැවිරිදි බාල වයස්කාර දියණිය දූෂණය කිරීම සම්බන්ධ අධි චෝදනා තුනකට වරද පිළිගත් විත්තිකරුවකුට දකුණු පළාත් බද ගාල්ල මහාධිකරණ  විනිසුරු ඩබ්ලිව්.වී.එස්. නිස්සංක මහතා එක් චෝදනාවකට බරපතළ වැඩ සහිත වසර පහළොව බැගින් වසර හතළිස් පහක සිර දඬුවම් සහ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News