ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පොලිය සියයට 32 දක්වා ඉහළට

Tuesday, June 18, 2019 0 Comments2019 ජූනි මාසයේ සිට වාණිජ බැංකු විසින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් වෙනුවෙන් අයකරනු ලබන පොළී අනුපාතිකය 32% ක් දක්වා ඉහළ නංවා ඇතැයි වාර්තා වේ. 
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News