ශ්‍රී ලංකා පකිස්තාන තරගය අතහරී - පොයින්ට්ස් ලැබී දැන් ලංකාව 3

Friday, June 07, 2019 0 Comments

අද බ්‍රිස්ටල්හි පවත්වන්නට සැලසුම් කළ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාව හා පකිස්තානය අතර තරගය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News