දුම්රිය ස්ථාන 25ක් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට

Monday, June 03, 2019 0 Comments

කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඇතුළුව ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන 25ක් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුතු දුම්රිය ස්ථාන බවට පත්කරන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා රාජ්‍ය ඇමති අශෝක් අබේසිංහ මහතා පැවසීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News