සහරාන් අල්ලන්න 2018 වරෙන්තු ගත් නාලක සිල්වාගේ සාක්ෂිය අද

Tuesday, June 04, 2019 0 Comments

පසුගිය කාලයේ ජනපති ඝාතන කුමන්ත්‍රණයක් නිසා දිගින් දිගටම රිමාන්ඩ් කර තිබූ හිටපු නියෝජ්‍ය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News