වයස 18 පිරුණු තරුණ අයට ඡන්දය දෙන්න 18 plus නමින් පනතක්

Monday, June 10, 2019 0 Comments

වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වූ විගස ඡන්දය පාවිච්චි කිරිමේ හිමිකම ලබා දීම සඳහා '18 ප්ලස්' නමින් නව පනතක් හරහා කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News