10 වැනිදා සිට මංතීරු නීතිය කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල සහ වැලිකඩට තදින්

Friday, June 07, 2019 0 Comments

දිවයිනේ ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත මංතීරු නීතිය එළඹෙන 10 වැනිදා සිට දැඩිව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News