ජූලි 01 සිටි රාජ්‍ය සේවකයන්ට 2500ක අන්තර් දීමනාවක්

Wednesday, June 19, 2019 0 Comments

පසුගිය අයවැයෙන් ලබාදුන් යෝජනාවක් අනුව රාජ්‍ය සේවකයන්ට ජුලි 01 වැනිදා සිට රුපියල් 2,500ක අන්තර්  දීමනාවක් ලබාදෙන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (18) පැවසීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News