වෛද්‍ය ෂාෆි සංසිද්ධිය - Updates

Wednesday, May 29, 2019 0 Comments

මේ වනවිට ප්‍රධාන ධාරාවේ කතාබහක් ඇති කර තිබෙන කුරුණෑගල රෝහලේ වෛද්‍ය ෂාෆි වඳ සැත්කම් සිදු කිරීම සම්බන්ධ සැකමුසු කාරණාව ගැන මේ වනවිට ඇතිව තිබෙන විස්තර වාර්තා පහත පරිදිය.

 සැක සහිත සිසේරියන් සැත්කම් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට ඊයේ සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා පත්කළ කමිටුව කුරුණෑගල රෝහල වෙත ගියද ඔවුන්ට සාක්ෂි ලබා නොදෙන්නට එම රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය එක්වී තීරණය කළ බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News