ප්‍රභූ ආරක්ෂාවට කියා පාරවල් වැසීමට එරෙහිව කොළඹ හෝන් විරෝධතාවයක්

Monday, May 20, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/05/vip-protest-colombo.html
බෝම්බ ප්‍රහාර සිද්ධි වලින් පසු කොළඹ දේශපාලනඥයින් ප්‍රභූන්ට පමණක් විශේෂ ආරක්ෂාව සැලසීමේ අවශ්‍යතාවයට නැවතත් 2009 ට පෙර යුද සමයේ මෙන්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News