ජෙට් යානා යවා කොකා කෝලා ගෙනත් බීපු බිලියනපතියාගේ දියණිය තනිකම නිසා අවසන් ගමන් යයි

Wednesday, May 29, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News