බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුලේ අලුත් කුමරුට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය

Wednesday, May 08, 2019 0 Comments


බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය පවුලට  අලුත උපන් කුමරුගේ මව වන මෙගන් මාකල්  උපත ලබා ඇත්තේ එක්සත් ජනපදයේ ය. එම නිසා මෙම කුමාරයා මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ මෙන්ම එක්සත් ජනපදයේ ද පුරවැසිභාවය හිමි කර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News