ඉන්දීය මහමැතිවරණයෙන් මෝදි දෙවන වරටත් ජයගන්නා ලකුණු

Thursday, May 23, 2019 0 Comments


මාසයකට වැඩි කාලයක් පැවති ඉන්දීය මහමැතිවරනයේ ප්‍රතිපල අද එළිදකින්නට නියමිත වන අතර මේ වනවිට ලැබී ඇති ප්‍රතිඵල අනුව මෝදි පැහැදිලි ජයග්‍රහණයක ආසන්නයේ සිටී.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News