කුලියාපිටියේ වුනේ මේකයි දයාසිරි ජයසේකර පැහැදිලි කරයි

Wednesday, May 15, 2019 0 Comments


කුලියාපිටිය අවට ප්‍රදේශවල සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීම්වලට මූලික හේතුව වී තිබෙන්නේ අවට මුස්ලිම්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News