නැවතුම්පලේ ගැටලුව නිසා හැටන් මහනුවර සියලු බස් නවතී

Friday, May 24, 2019 0 Comments


හැටන් සිට මහනුවර බලා  ධාවනය කරන ලංගම හා පෞද්ගලික් බස් රථ අද (24) දා අළුයම සිට වර්ජණයක් ආරම්භ කර ඇති නිසා පාසල් ළමයින් ඇතුලු මගී ජනතාව දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටිති.
නාවලපිටිය නගරයේ ප්‍රධාන බස්රථ ගාලේ පිහිටි මහනුවර බස් නැවතුම්පළ නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News