අනියම් ප්‍රේමය ඇය සඳහටම දවා අළු කළේය - පොළොන්නරුවෙන් ඇසෙන ඛේදවාචකය

Friday, May 24, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News