දෙහිවල වෙසක් කළාපයට ලැබුණු ලක්ෂ ගණනක මුදල් වංචා කරලාලු

Wednesday, May 22, 2019 0 Comments

දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව විසින් පවත්වන ලද පාරමිතා වෙසක් කලාපයට ලැබුණු රුපියල් 275,000ක ආධාර මුදලක් වංචා කර තිබීම සම්බන්ධයෙන් දෙහිවල පොලිස් ස්ථානයට පැණිලි කළ බව එම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News