මධුමාධව අත්අඩංගුවට ගන්න හදනවා කියා පි.හෙ.උ නීතිය හමුවට

Tuesday, May 21, 2019 0 Comments


මිනුවන්ගොඩ කලබලයට හේතුවූ බවට කරුනු පෙන්වා මධුමාධව අරවින්ද නීතිවිරෝධීව අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා තබා ගැනීමට උත්සාහයක් පවතින බව පවසමින් මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුකරයක් ගොනු කර ඒ හරහා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News