බදුරලිය පාසලේ අත්බොම්බ තැබීම පාසල් වැසීමේ උවමනාවෙන් කළ කඩාකප්පල් වැඩක්

Friday, May 24, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/05/baduraliya-school-bomb.html
දුරලිය, පාලින්දනුවර ප්‍රාථමික විදුහලක ගොඩනැගිල්ලක් අසළ තිබී ඊයේ අත් බෝම්බ 13 ක් සොයාගෙන තිබුණි.විදුහලේ ගොඩනැගිල්ලක් අසල තිබූ පාර්සලයක් පිළිබඳව එහි මුරකරු විසින් පරීක්ෂා කිරීමේදී  මෙය හමු වී තිබුණි.
මුරකරු  ඊයේ රාත්‍රී ආහාර ගැනීමට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News