මඩකලපුව ශාරියා විශ්ව විද්‍යාලය පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලයක් කරනවා - ජනපති

Wednesday, May 08, 2019 0 Comments


විවාදයට තුඩු දී තිබෙන මඩකලපුව ශාරියා විශ්වවිද්‍යාලය උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගනිමින් එහි නීතිරීති අනුව පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට අපේක්ෂා කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසීය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News