නොදන්නා කෙනෙකු තමන් ලෙස ෆේස් බුක් සිටින බව කියමින් බන්දුලගෙන් ටීආර්සියට පැමිණිල්ලක්

Monday, May 27, 2019 0 Comments

තමන්ගේ අනුදැනුමෙන් තොරව තමන්ගේ ඡායාරූපයක් පාවිච්චි කරමින් (Bandula Gunawardane -politician) 'බන්දුල ගුණවර්ධන - දේශපාලනඥයා' යන නමින් මුහුණු පොතේ වෙනම පිටුවක් පවත්වා ගෙන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News