ත්‍රස්තයින් නසන්න නීති හදන්න රජය මහජන අදහස් විමසයි

Wednesday, May 22, 2019 0 Comments


ත්‍රස්තවාදය හා අන්තවාදය මුලිනුපුටා දැමීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය වෙනස්කම් පිළිබඳ මහජන අදහස් ලබාගැනීමට ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුව පියවර ගෙන ඇත.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News