ඌවේ අල් මුස්තාපා සරසවිය තහනම්

Thursday, May 23, 2019 0 Comments

ඉරානයේ අල් මුස්තාපා විශ්වවිද්‍යාලය නමින් ඌව පළාතේ පාසල් 04ක් කේන්ද්‍ර කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන එම විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධි පාඨමාලා ඌව පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම තහනම් කිරීමට ඌව පළාත් සභාව ඒකමතිකව තීරණය කර තිබේ. මෙම තීරණයට එළඹියේ ඌව පළාත් ද්‍රවිඩ අධ්‍යාපන ඇමති සෙන්දිල්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News