පාර්ලිමේන්තු සේවකයා සහරාන්ගෙ පුහුණු කඳවුරකට එක්වෙලා

Tuesday, May 21, 2019 0 Comments


තහනම් කළ ජාතික තව්හීද් ජමාත් සංවිධානයේ නායකයා වූ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරු සහරාන් හෂීම් සමඟ සමීප සබඳතා පැවැත්වීමේ චෝදනා යටතේ කුරුණෑගලදී අත්අඩංගුවට ගත් පාර්ලිමේන්තු සේවකයා
  Read More>>