මීගමුවේ නොසන්සුන් තත්වයක් -හෙට උදේ වනතුරු ඇඳිරි නීතිය.

Sunday, May 05, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/05/negombo-curfew.html
 8.30pm
මීගමුව පොලිස් කොට්ඨාසයට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News