පාප්තුමන්ගේ විශේෂ නියෝජිතයෙක් කොච්චිකඩේ දෙව්මැදුර පරීක්ෂාවට

Thursday, May 23, 2019 0 Comments


පසුගියදා සිදුවූ බෝම්බ ප්‍රහාරය නිසා හානියට පත් කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දෙව්මැදුර පරීක්ෂා කිරීම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News